You just need to Login or Register to make a class proposal. (Sorry about that, but it cuts down on spam and also helps with organizing)

Secondary tabs

Sun City viikkoteemat heinäkuussa 2011

VIIKKOTEEMAT VK1 KAUPUNKI Tämä teema pitää allaan käsittelyä siitä, millaisen kaupunkiympäristön kanssa olemme tekemisissä. Tämä on kattava aloitusosio projektille, joka sisällyttää käsitykset siitä, miten kaupunkiympäristö koetaan. Tämän osion aikana saamme jo pintapuolisesti koottua aiheita, jotka prosessin aikana tulevat nousemaan esille. Kuitenkin syventyminen tapahtuu teemaviikkojen mukaisesti. Tämä pintaraapaisu auttaa tulevien viikkojen tapahtumien organisoimisessa. Ensimmäisen viikon tapahtumapäivänä nuoret saavat mahdollisuuden esitellä oman ympäristönsä ongelmakohtia ja pohtia luovia keinoja, joilla epäkohdat tuodaan esille. Tämän suunnitteluun yhdistetään informaation levittäminen ja informaatioverkostojen hyväksi käyttäminen. Tapahtumapäivänä kierrämme kaupungilla ja teemme pientapahtumia esille nousseiden teemojen mukaisesti. Improvisaatiotaito on tervetullutta! VK2 VISUAALINEN KAUPUNKI Tämän viikon aikana käsittelemme visuaalisen ilmaisun mahdollisuuksia kaupunkiympäristön elävöittäjänä. Nuoret saavat ideoida projekteja, jotka tekevät elinympäristöstä mielenkiintoisemman. Näiden pohdiskelujen tuloksena suunnittelemme tapahtumapäivän, jossa esille nousseita ajatuksia voidaan toteuttaa, vähintään pienemmässä mittakaavassa. Tapahtumanpäivä innostaa myös kävijöitä ilmaisemaan itseään visuaalisin keinoin. VK3 FYYSINEN KAUPUNKI Tämän viikon teeman mukaisesti pohdiskelun kohteena ovat erilaiset liikuntaharrasteet ja se, kuinka harrastaminen saadaan yhdistymään kaupunkiympäristöön. Olemme kiinnostuneita löytämään uudenlaisia mahdollisuuksia harrastaa omassa ympäristössä. Tapahtumapäivän tahtoisimme toimivan kannustimena yhteisölliseen harrastamiseen, jota ei tarvitse hakea kaukaa. Tapahtumapäivä esittelee vaihtoehtoista liikuntaa esityksinä ja antaa mahdollisuuden kokeilla jotain uutta. Kaikenlaiset harrastajat tahdotaan mukaan päivään mukaan. VK4 ÄÄNI KAUPUNGISSA Ensimmäinen lähtökohta aiheen käsittelyyn on äänen määrittely. Tämän jälkeen nuoret hakevat oman ympäristönsä mielessä pitäen äänen eri ilmenemismuotoja ja pohtivat ääniympäristön parannusmahdollisuuksia. Tapahtumapäivänä tarjoamme kaupunkiyleisölle äänen erilaisia ilmenemismuotoja nuorten esilletuomista lähtökohdista. Aktivoimme nuorisotiimin avulla kaupunkiyleisöä mukaan ääniympäristön kehittämiseen ja sen tuottamiseen. Luvassa on ääni-työpajoja ja musiikkia sekä päätöspäivän huipentumana konsertti.

Login

Close this window