You just need to Login or Register to make a class proposal. (Sorry about that, but it cuts down on spam and also helps with organizing)

Architectuur en Macht: De macht van: gebruiker, herinnering, context

+ Attending
+ RSVP!

gebruiker - De bewoner is diegene die ruimte ondervind, hij gebruikt de ruimte. Deze ruimte, het gebouwde is bedacht door de architect, het zijn zijn ideeën die de ruimte hebben vormgegeven.

herinnering - Nostalgie is iets persoonlijk. Iets dat iets blijft zonder dat het fysiek nog aanwezig is, juist de herinnering.

context - De plaats heeft een macht op ons als gebruiker van de ruimte. Een context kan mensen opleggen om bepaalde acties te ondernemen. Maar kan het ons ons ook volledig vrij laten zonder aan ruimtelijke kwaliteit in te boeten. 

We starten met drie introducties waarin we werken rondom deze thema's. Om daarna deze resultaten in een overkoepelend debat over architectuur en macht samen te brengen. Om ons hierbij te ondersteunen komen Lieven De Cauter, Gideon Boie en Kristof Uytterhoeven. 

Status: 
scheduled
Wednesday, December 10, 2014 - 10:00
Aleppo more
Attending (0)
+ Add me
+ Add me!

Login

Close this window